محتوا محتوا

محتوا با برچسب کتاب عمار حلب.

محمد خانی عصاره ای از شهدای شاخص زمان جنگ بود/شهیدی که به دنیا آمده بود تا مردم را پای سفره امام حسین(ع) بنشاند
نویسنده کتاب «عمار حلب»؛
محمد خانی عصاره ای از شهدای شاخص زمان جنگ بود/شهیدی که به دنیا آمده بود تا مردم را پای سفره امام حسین(ع) بنشاند
نویسنده کتاب «عمار حلب» گفت: شهید محمد خانی خیلی ها را که به اهل بیت نزدیک نبودند و امام حسین(ع) را نمی شناختند، می آورد و با امام حسین(ع) آشنا می کرد. همین الان هم می بینم کسانی که کتاب عمار حلب را می خوانند و حالشان دگرگون می شود امام حسینی می...
محمد خانی عصاره ای از شهدای شاخص زمان جنگ بود/شهیدی که به دنیا آمده بود تا مردم را پای سفره امام حسین(ع) بنشاند
نویسنده کتاب «عمار حلب» در گفت و گو با یزد رسا؛
محمد خانی عصاره ای از شهدای شاخص زمان جنگ بود/شهیدی که به دنیا آمده بود تا مردم را پای سفره امام حسین(ع) بنشاند
نویسنده کتاب «عمار حلب» گفت: شهید محمد خانی خیلی ها را که به اهل بیت نزدیک نبودند و امام حسین(ع) را نمی شناختند، می آورد و با امام حسین(ع) آشنا می کرد. همین الان هم می بینم کسانی که کتاب عمار حلب را می خوانند و حالشان دگرگون می شود امام حسینی می...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب کتاب عمار حلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کتاب عمار حلب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد