محتوا محتوا

محتوا با برچسب کلاس اولی.

بیش از 500 دانش آموز تفتی راهی کلاس اول میشوند
روز اشک ها و لبخندها؛
بیش از 500 دانش آموز تفتی راهی کلاس اول میشوند
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان تفت گفت: همزمان با اول مهر ماه 508 دانش آموز کلاس اولی راهی 25 کلاس درس در سطح شهرستان تفت می شوند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کلاس اولی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد