محتوا محتوا

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

بحران بی آبی یزد نزدیک به فاجعه! «تدبیر» کجاست؟
بحران بی آبی یزد نزدیک به فاجعه! «تدبیر» کجاست؟
استان یزد در دو دهه اخیر در زمره کم آب ترین و کم بارش ترین استان های کشور بوده و بسیاری از روستاهای آن از کم آبی به ستوه آمده اند و با توجه به خشکسالی‌هایی اتفاق افتاده ، متأسفانه متوسط بارندگی‌ها از 60 میلی‌لیتر بعضی مواقع به 45 میلی‌لیتر رسیده که...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کم آبی یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد