محتوا محتوا

محتوا با برچسب کمک مومنانه.

توزیع بیش از 8 هزار پرس غذا در شهرستان تفت
در مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه صورت گرفت
توزیع بیش از 8 هزار پرس غذا در شهرستان تفت
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج تفت از توزیع بیش از 8 هزار پرس غذا در شهرستان تفت در جریان مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کمک مومنانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد