محتوا محتوا

محتوا با برچسب گازرسانی تفت.

افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۸ روستای دهستان سانیج تفت+تصاویر
به دست استاندار یزد صورت گرفت
افتتاح پروژه گازرسانی به ۱۸ روستای دهستان سانیج تفت+تصاویر
پروژه گازرسانی به ۱۸ روستای منطقه سانیج، فیض آباد و صادق آباد شهرستان تفت به دست استاندار یزد افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب گازرسانی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد