محتوا محتوا

محتوا با برچسب یوسف نقیایی.

نحوه صحیح انجام فعالیت های ورزشی برای کاهش وزن
یک متخصص تغذیه تشریح کرد
نحوه صحیح انجام فعالیت های ورزشی برای کاهش وزن
نقیایی اظهار کرد: حداقل مدت زمان ورزش نکته بسیار مهمی است که باید در فعالیت بدنی مد نظر داشت، اگر ما مدت زمانی کوتاه تقریبا زیر ۲۰ دقیقه ورزش بکنیم عمده انرژی هایی که از بدن ما گرفته می شود از طریق سوخته شدن قندها اتفاق می افتد و لذا چربی ها وارد...
چگونه از چاقی خود مطلع شویم؟
چگونه از چاقی خود مطلع شویم؟
با استفاده از یک فرمول ساده و یا یک متر به راحتی می توانید از وضعیت بدن خود مطلع شوید.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب یوسف نقیایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب یوسف نقیایی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد