محتوا محتوا

محتوا با برچسب 13آبان تفت.

در حاشیه راهپیمایی 13 آبان تفت؛
آتشی که بر جان پرچم آمریکا افتاد
آتش زدن پرچم آمریکا در راهپیمایی 13آبان تفت از نکات جالب روز اسکتبار ستیزی بود.
13آبان؛ حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است.
در حاشیه راهپیمایی 13 آبان تفت؛
13abantaft (15).JPG.jpg
13آبان؛ حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است.
صبح تفت منتشر می کند:
فیلم/ فریاد مرگ بر آمریکای مردم تفت در راهپیمایی 13آبان
13آبان؛ حوادث بزرگ و سرنوشت ساز این ملت را در پیشانی خود حک کرده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب 13آبان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد