محتوا محتوا«آب» کلمه ای است که با حسرت چندین ساله از زبان یک پیرمرد یا پیرزن روستایی بیان می شود.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، امروز اگر در میان مردم روستاهای شهرستان تفت از مهمترین مشکل آن ها بپرسید؛ کلمه ای به جز آب نخواهید یافت؛کلمه ای که با حسرت چندین ساله از زبان یک پیرمرد یا پیرزن روستایی مطرح می شود.

کمبود آب، مشکل و مسئله مهم، جدی، اصلی و کلیدی است که در این چند سال اخیر دامن‌گیر استان‌های کویری کشور مانند یزد شده است؛لکن مسئله کمبود آب مسئله‌ای نیست که بتوان برای آن راهکاری فوری ارائه  و نسخه‌ای سریع پیچید؛ هرچند می‌توان با راهکاری‌های مقطعی مانند آبیاری تحت‌فشار یا آبیاری قطره‌ای میران مصرف آب را کاهش داد اما در اصل و نفس موضوع کمبود آب نمی‌توان راهکار طراحی کرد  چراکه پروژه‌هایی چون آبیاری تحت‌فشار یا قطره‌ای، پیشنهاد‌اتی مقطعی هستند که برای یک مدت محدود و معین جوابگو خواهد بود.

اصل موضوع کمبود آب راهکاری به‌جز انتقال آب ندارد؛ انتقال آبی که خط دوم آن به استان یزد هم به دنبال سیاسی‌کاری بعضی از مسئولان یزد، از همان مسیر خط اول یعنی اردکان و میبد عبور خواهد کرد و هنوز میزان سهمیه تخصیصی تفت از این خط معلوم نیست.

مطالبه انتقال آب و تخصیص از خط دوم، مطالبه‌ای نیست که مردم وارد میدان عمل آن شوند بلکه باید نمایندگان مردم، مسئولان استان و شهرستان پیگیر احقاق حقوق مردم در این حوزه باشند.

 
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.