محتوا محتوا

از دریچه دوربین صبح تفت؛


معتکفان تفتی، آخرین روز اعتکاف را با برگزاری اعمال ام داوود به پایان رساندند.


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.