محتوا محتوادر این گزارش، برخی نکات پیرامون تعیین میزان مهر ذکر شده‌اند.

به گزارش صبح تفت ؛ در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم پیرامون تعیین میزان مهر پرداخته شده است.

چه میزان می توان مهر تعیین کرد؟

مطابق آیات و روایات سقف معینی برای تعیین مهر مشخص و معین نشده است.

* ماده 1080 قانون مدنی: [تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.] مفهوم این ماده آن است كه میزان مهریه كف و سقف (حداقل و حداكثر) ندارد. لذا تصور عده ای مبنی بر اینکه مطابق قانون جدید فقط 110 سکه می‌توان مهر قرارداد نادرست است.

مطابق قانون حمایت خانواده:

* ماده 22 (هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجرای محکومیت های مالی است. چنانچه مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.)

* قانون جدید در حقیقت میزان مهر را محدود نکرده و فقط ضمانت اجرای مهر مازاد بر۱۱۰سکه را کاهش داده است تا 110 سکه ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد یعنی اگر مرد مهر را نداد و دادخواست اعسار هم ندهد و یا رد شود برابر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تقاضای زن، زوج حبس می‌شود. اما نسبت به مازاد بر 110 سکه ضمانت اجرای کیفری وجود ندارد و زوجه با اثبات ملائت زوج حق خود را استیفا می کند‌.

انتهای پیام/

 باشگاه خبرنگاران جوان
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.