محتوا محتوا

ناامیدی دبیر شورای مدیریت بحران از بارش های اخیر؛


دبیر شورای مدیریت بحران شهرستان تفت با اعلام بحران نسبت به وضعیت خشکسالی در شهرستان تفت گفت: امروز شهرستان تفت چالشی بزرگتر از خشکسالی ندارد.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، شهرستان تفت در چند روز گذشته شاهد بارش باران در نقاط مختلف بود؛ هر چند این بارندگی خیلی چشمگیر نبود اما اولین باران های پاییزی در تفت باعث خوشحالی مردم و کشاورزان شد.

دبیر شورای مدیریت بحران شهرستان تفت در رابطه با میزان بارش های اخیر در شهرستان تفت گفت: بارش های اخیر رحمت الهی در شهرستان تفت اغلب بصورت باران بود که البته مقدار چشمگیری نیست.

«علی اکبر سبزواری» میزان بارش در شهر تفت را بسیار کم و ناچیز دانست و افزود: اکثر بارندگی های شهرستان تفت در مناطق روستایی صورت گرفته است که در این بین، دهستان سخوید با مجموع 3/3 میلی متر بارندگی بیشترین میزان بارندگی داشته است.

وی ادامه داد: بعد از سخوید، بیداخوید و دره زرشک با 5/2 میلی متر بارندگی، بیشترین میزان بارش را شهرستان داشته است.

سبزواری با اعلام بحران نسبت به وضعیت خشکسالی در شهرستان تفت گفت: امروز شهرستان تفت چالشی بزرگتر از خشکسالی ندارد چراکه خشکسالی باعث تخلیه روستاهای شهرستان تفت و مهاجرت جمعیت به سمت شهر شده است.

سبزواری در رابطه با میزان بارش باران در شهرستان تفت، اذعان داشت: طبق میانگین 30 ساله، میانگین بارش نرمال شهرستان تفت 3/195 میلیمتر است و این در حالیست که میانگین بارش سال زراعی 92-93 آن 1/123 میلیمتر سال زراعی 93-94  حدود 80 میلیمتر، سال 94-95 كمتر از 50 میلیمتر بوده و در سال95-96  به کمتر از 46 میلیمتر رسیده است.

دبیر شورای مدیریت بحران شهرستان تفت، ارتفاعات شیرکوه را مهمترین منابع تامین کننده آب استان یزد دانست و گفت: میزان بارندگی در ارتفاعات شیرکوه که مهمترین منبع تغذیه منابع آب استان است، در سال آبی جاری نسبت به میانگین دراز مدت بیش از 60 درصد کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه باید برای خشکسالی تدبیری اساسی و منطقی باید اندیشه شود، خاطرنشان کرد: مشکل خشکسالی برای شهرستانی مانند تفت که 70 درصد جمعیت آن ساکن روستاها است؛ معضلی اساسی و جدی است.

 انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.