محتوا محتوا

طبیعت بکر تفت؛


در منطقه «چم» شهر تفت طبیعت بکری وجود دارد که به دشت نی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، در پایین منطقه «چم» شهر تفت، گسلی وجود دارد که به دشت نی تبدیل شده است.

جمع شدن آب سرریز از کارگاه ماسه شویی کنارآن و همچنین نوع خاک خاص این منطقه باعث شده است تا در مساحت بزرگی از این منطقه نی های بروید و آن را به دشت نی تفت تبدیل کند.

کمتر کسی از وجود این منطقه در شهر تفت با خبر است.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 2.0 stars out of 5.


اخبار شهرستان اخبار شهرستان