محتوا محتوامردم بنادکوک تفت همزمان با سراسر ایران اسلامی در عاشورای حسینی به سر و سینه و عزاداری پرداختند.


رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.