محتوا محتوااین فستیوال که در میان اعتراض نهادهای دفاع از حقوق حیوانات هر ساله برگزار می‌شود مردهای روستا باید برای پیروز شدن در رقابت با دیگران یک بز را با دست در آب خفه کنند. در این فستیوال که سابقه ای 900 ساله دارد ابتدا یک بز 5 ماهه به داخل آب انداخته می شود و به دنبال آن جوانان روستا برای خفه کردن و کشتن بز به داخل آب می‌پرند. گفته می‌شود این گزارش تصویری حاوی عکس‌های ناراحت کننده است.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.