محتوا محتوا

معامله سرزمین پدری پای چند میلیون پول؛

تفت در رتبه نخست تغییر کاربري اراضی باغی و مزروعی!


بدون شک تغییر کاربری اراضی روستاها به معضل جدی تبدیل می‌شود تا جایی که هم مشکلات زیست‌محیطی و هم اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

به گزارش صبح تفت، بیشتر روستاهاي جهان از جمله روستاهاي کشور ما را زمین‌هاي کشاورزي قابل کشت و باغها احاطه کرده است. در غالب موارد اساسـاً وجود این زمینها و وجود آب موجب احداث روستا و گسترش بعدي آن شده و هر قدر این زمینها و مقدار آب موجود بیشـتر بـوده، روستا نیز گسترش بیشتر یافته و بر جمعیت آن افزوده شده است. از اینرو "زمین" مهمترین عامل شکلگیـري محـیط کالبـدي و بسـتر فعالیتهاي روستایی است و همیشه بهعنوان «اساسی براي شکل روستایی مورد توجه برنامـه ریـزان بـوده اسـ ت».

این روزها که از راه و بیراه اخباری از تخریب باغات استان یزد منتشر می شود بدون شک تغییر کاربری اراضی روستاها به معضل جدی تبدیل می شود تا جایی که هم مشکلات زیست‌محیطی و هم اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

از یک سو برخی رخدادها مانند خشکسالی انگیزه روستاییان را برای فروش زمین های زراعی بیشتر کرده است که علیرغم تغییرات نامتعارفی که در بافت روستایی ایجاد می شود،  از سویی زمینه را برای سودجویی دلالان هم فراهم می کند بطوریکه که با قیمت اغوا کننده، روستاییان برای فروش سرزمین مادریشان سوق می دهند.

***فروش بی مهابای زمین و باغات در برابر قیمت های چند صد میلیونی!

در سال های اخیر در میان روستاهای استان یزد، مناطق روستایی تفت و دامنه شیرکوه به دلیل شرایط آب و هوایی بهتر بیشتر مورد توجه سودجویان قرار گرفته است و باعث شده تا فروش بی مهابای زمین و باغات در برابر قیمت های چند صد میلیونی به تغییر کاربری و نهایتا تغییر بافت روستایی بیانجامد .

ساخت‌وسازهای غیرقانونی موجب شده است اراضی کشاورزی تغییر کاربری داشته و به نوعی زمین‌خواری شکل بگیرد و متأسفانه این اقدام آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل نبود برنامه منطقی، بی توجهی به توسـعه پایـدار ، نداشـتن مـدیریت یکپارچه و بدون در نظرگرفتن محدودیتهاي زیست محیطی از سوی برخی روستاییان انجام می‌شود.

***روستاهاي شهرستان تفت با بیشـترین تغییر کاربري

در میان همه این چالش ها دولت ها نیز برای احیای روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستایی طرح هایی مانند طرح هادی برای ساخت مسکن و شهرک سازی در برخی روستاهای استان اجرا کرده اند اما  طبق آمار و اطلاعاتهاي تغییر کـاربري در طـرح هـاي هادي، ساکنین روستاهاي شهرستان تفت بیشـترین تغییـر کاربري را در طرح هادي روستاها انجام داده اند!

سلطانی از اهالی روستای علی آباد تفت در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در این باره اظهار کرد: تامین مسکن برای روستاییان مطمئنا کار خوبی است که انگیزه جوانان روستایی را برای ماندن در دیار پدریشان بیشتر می کند که در روستای علی آباد هم اتفاقات خوبی در این باره افتاده اما مشکلاتی را به وجود آورده که اگر رفع نشود در بلند مدت باعث نابودی روستا می شود.

این مرد روستایی افزود: در حال حاضر زمین هایی جهت ساخت شهرک به اهالی واگذار می شود که در نگاه اول خوب است اما خشکسالی های پی در پی سال های گذشته و نبود انگیزه جوانان روستا برای کشاورزی و مزرعه داری باعث شده تا زمین های زراعی به راحتی فروش برود و مردم برای خرید زمین های شهرکی اقدام کنند که البته ارزش آن هم هر روز بیشتر می شود.

***عملا مردم روستا زمین های خود را به دست دلالان می دهند

سلطانی گفت: فروش زمین زراعی یعنی تغییر کاربری و این تغییر کاربری در کنار شهرک نشین شدن مردم روستا می تواند نه تنها شکل روستا را تغییر دهد بلکه عملا مردم روستا زمین های خود را به دست دلالان می دهند و خود به حاشیه روستا می روند که مطمئنا هدف از برخی طرح های واگذاری زمین این نیست!

وی تصریح کرد: در بین اقوام و خویشان خودم هستند کسانی که منزل پدری خودشان در قبل روستا و کنار زمین های زارعی را فروخته اند و بجای آن برای خرید زمین شهرکی اقدام کرده اند.

***روستاهای تفت در رتبه نخست تغییر کاربري اراضی باغی و مزروعی!

در بررسی انواع تغییــر کاربري در طرح هاي هادي در سـطح روسـتاهاي شهرستان تفــت، تغییر کاربري اراضی بـاغی و مزروعـی بـا 76 مورد در رتبه نخست و تغییـر کار بري مسـکونی نیـز در رتبه دوم قرار دارند.

در مرتبه آخر نیز تفکیک کـاربري هـا قرار دارد این آمار نشان میدهـد کـه عـلاوه بـر ضـوابط، مقـررات و قـانونهـاي محکـم و اسـتوار بـراي محـافظ از اراضــی مزروعــی و باغــات بــازهم شــاهد تغییــر کـاربري ایـن اراضـی هسـتیم. البتـه در ایـن رونـد نبایـ د از کــم شــدن منــابع آب و بــازدهی پــایین کشــاورزي و باغداري در سطح روستاها غافل مانـد.

***سخت گیری در واگذاری زمین به افراد واجد شرایط

محمود زارع رشکوئیه مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها در خصوص نحوه واگذاری زمین و تغییرات کاربری زمین های زراعی در روستاهای استان گفت: واگذاری زمین در شهرک ها و زمین هایی که بنیاد مسکن واگذار می کند به افرادی تعلق می گیرد که واجد شرایط باشند.

زارع با بیان اینکه یکی از موارد واگذاری زمین قرمز نبودن فرم «ج» فرد در هیچ کجای کشور است تصریح کرد: شرایطی چون بومی بودن هم ملاک عمل البته شوراها و دهیاری هم در این خصوص ورود پیدا می کنند و به بنیاد مسکن کمک می کنند.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها با اشاره به این موضوع که عده ای مثلا از شهرها ولو روستا زده ای که الان شهر نشین است زمین دریافت می کنند گفت: قطعا اینطور نیست و حتی ممکن است افرادی زاده روستا باشند ولی فرمشان در یزد یا شهر دیگر پر شده باشد که به ان ها هم زمین واگذار نمی شود.

***شکی نداریم که ممکن است عده ای تخلف کنند

این مسئول ادامه داد: شاید فرد روستایی زمینی زراعی داشته باشد اما به دلیل خشکسالی و کم آبی مدت طولانی بایر مانده باشد که بخواهد تغییر کاربری دهد که چون این زمین به عنوان زمین زراعی مطرح است هر گونه اقدامی بر روی آن باید با دستور و مجوز جهاد کشاورزی باشد و پس از طرح آن در کمیسیون مر بوطه اگر قانونی بود عمل کند البته شکی هم نداریم که ممکن است عده ای تخلف کنند.

زارع تاکید کرد: شاید مطرح شود که شخصی زمین زراعی دارد اما به عنوان سرمایه به آن نگاه می کند و درخواست زمین جدید می کند که این در شرایط فعلی تاکید بنیاد مسکن بر واجد شرایط بودن فرد برای دریافت زمین است مثلا سپردن تعهد برای اخذ پروانه ساختمانی و شروع عملیات ظرف مدت ۳ ماه پس از تحویل زمین و احداث بنا در چهارچوب ضوابط و دستورالعمل های بهسازی مسکن روستایی ضروری است.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها خاطر نشان کرد: بعضا در برخی مناطق پر جمعیت روستایی استان که قیمت زمین متغیر است مقرر شده خود بنیاد مسکن در ساخت ورود کند و بجای زمین ساختمان واگذار کند تا این واگذاری ها به دلالی گری کشانده نشود یا به گونه ای باشد که فردی زمین ها رو خریداری کند و بعدا بفروشد یا افراد غیر بومی ساکن شوند یا اصلا زمین بدون کاربری بماند.

بررسی جزئیات بیشتر این موضوع و ارائه راهکارها از زبان دیگر مسئولین این حوزه را در گزارش بعدی بخوانید...

انتهای پیام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.