محتوا محتوا

شاتر ماندگار دوربین/


بارش اولین برف پاییزی در روستای کوهستانی نظیر سانيج ، سخوید ، بيداخويد تفت و روستاهای حاشيه شیرکوه باعث خوشحالی مردم شد.


رای شما
میانگین (5 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.