محتوا محتواآنچه مهم است و هر شهروندی باید به آن توجه کند این است که شهری آّباد، با توسعه عادلانه و منطقی و منطبق بر اصول اصلی شهرسازی نیازمند شورای شهری متخصص است.

صبح تفت؛ مدت زمان کوتاهی بیش به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باقی نمانده است، بدون شک شهروندان تاثیر بسزایی در اداره و آبادانی شهر دارند و انتخاب اعضای شورا یکی از مهمترین راههای تاثیر شهروندان بر آبادانی شهر می باشد.

شوراها بر اساس قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب1375 ،  وظایف متعددی را عهده دار شده اند که مهمترین آنها را میتوان انتخاب شهردار، نظارت بر امور اجرایی شهرداری و تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری دانست.

بر اساس قانون فوق الذکر اعضای شورا هر چهارسال یکبار و با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.

درخصوص اهمیت انتخابات شورا به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:

اعضای شورا در صورت عدم داشتن تخصص و تعهد باعث ورود خسارت به خود شهروندان خواهند شد چراکه یکی از سه عضو کمیسیون ماده صد عضو شورا میباشد؛ کمیسیون ماده صد وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را بر اساس ماده صد قانون شهرداری عهده دار می باشد و همچنین یکی از اعضای کمیسیون ماده 7 (قطع درخت) عضو شورا می باشد.

علیرغم وجود قانون جهت عدم دخالت اعضای شورا در امورات اجرایی، در عمل اعضای شورا در کمیسیونهای توافقات ، آزادسازی، معاملات  و... حضور داشته و در موارد بسیاری تصمیم گیر هستند.

آنچه مهم است و هر شهروندی باید به آن توجه کند این است که شهری آّباد، با توسعه عادلانه و منطقی و منطبق بر اصول اصلی شهرسازی نیازمند شورای شهری متخصص است؛ شورای شهری که از موقعیت خود سو استفاده نکند و منافع شهر را بر هر چیزی مقدم بدارد.

امیدواریم مردم تفت با توجه به خلا قانونی در خصوص اطلاع رسانی عمومی فعالیت های (منفی و مثبت) صورت گرفته توسط هر عضو شورا چشم امید از رد صلاحیت افراد فاقد صلاحیت بسته و خودشان با بررسی سوابق افراد سرنوشت تفت را رقم بزنند.

نویسنده: سید روح الله امامی

انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.