محتوا محتوا


سومین وقف جدید در شهرستان تفت


یک خیر تفتی شش سهم از هفت سهم زمین واقع در محله برازان منطقه ده بالا شهرستان تفت را جهت احداث حسینیه چهارده معصوم (ع) وقف کرد.

به گزارش یزدرسا، جلال غیاث قصاب شش سهم از هفت سهم زمین واقع در محله برازان منطقه ده بالا شهرستان تفت به متراژ 324 مترمربع و به ارزش تقریبی 3 میلیارد ریال جهت احداث حسینیه چهارده معصوم (ع) وقف کرد.
 
وی تولویت موقوفه را به هیئت امناء انتخابی و تائیده اداره اوقاف وا مور خیریه شهرستان تفت قرار داد.
 رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.