محتوا محتوا


فیلم/علامت گردانی در روز 13 محرم تفت


علامت گردانی رسمی است که از سال گذشته در روز 13 محرم توسط جمعی از جوانان تفتی انجام می شود.Loading the player...

رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.