محتوا محتوا

صبح تفت بررسی می کند:


نگاهی به دوره های گذشته این انتخابات در شهرستان تفت، می تواند شرایط کلی را از این حوزه انتخابیه نشان دهد.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، همیشه نگاه به تاریخ عبرت آموز است؛ بررسی تعاملات انسان و تاریخ فرآیند جالبی دارد.

به راستی آیا انسان تاریخ را می سازد یا اوضاع خاص تاریخی است که انسان را مطابق میل خود به راه می برد؛اگر چه وقوع پیش بینی امری محتمل است، اما اگر انسان از تاریخ درس بیاموزد به سادگی می تواند از وقوع آن جلوگیری کند.

به عنوان مثال وقتی انسان در تاریخ تعمق کرد، عوامل پیشرفت یا انحطاط یک جامعه را خواهد شناخت، حال اگر موجبات رشد و عوامل پیشرفت فراهم شود، می توان پیش بینی کرد که این جامعه پیشرفت می کند، اما اگر این عوامل محقق نشود، خواه ناخواه آن جامعه نیز رشد نخواهد کرد.

از آنجا که دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حوزه انتخابیه تفت و میبد همزمان با سراسر کشور در اسفند ماه سالجاری  برگزار می شود نگاهی به دوره های گذشته این انتخابات در شهرستان تفت، می تواند شرایط کلی را از این حوزه انتخابیه نشان دهد.

 

سال 1358

اولین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 24 اسفند ماه سال 1358 برگزار شده است.

در این دوره شهرستان تفت با شهرستان های بافق و مهریز در یک حوزه انتخابیه قرار داشته است  که از مجموع 38هزار و 276 آراء ماخوذه، «ابوالقاسم وافی» با کسب مجموع 27هزار و 166رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 63 شعبه رای و ثبت نام 10 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1363

دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 24 فروردین ماه سال 1363 برگزار شده است.

در این دوره شهرستان تفت همچنان با شهرستان های بافق و مهریز در یک حوزه انتخابیه قرار داشته است  که از مجموع 51هزار و 957 آراء ماخوذه، «ابوالقاسم وافی» با کسب مجموع 38هزار و 118رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 63 شعبه رای و ثبت نام 5 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1367

سومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 19 فروردین ماه سال 1367 برگزار شده است.

در این دوره شهرستان تفت همچنان با شهرستان های بافق و مهریز در یک حوزه انتخابیه قرار داشته است  که از مجموع 74هزار و 232 آراء ماخوذه، «علیرضا فرزاد» با کسب مجموع 36هزار و 91 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 101 شعبه رای و ثبت نام 7 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1371

چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 21 فروردین ماه سال 1371 برگزار شده است.

در این دوره شهرستان تفت علاوه برشهرستان های بافق و مهریز با شهرستان ابرکوه نیز در یک حوزه انتخابیه قرار داشته است  که از مجموع 84هزار و 730 آراء ماخوذه، «سید محمد تقی محصل همدانی» با کسب مجموع 39هزار و 437 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 119 شعبه رای و ثبت نام 10 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1374

پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 18 اسفند ماه سال 1374 و در دو مرحله برگزار شده است.

این دوره را می توان پرشورترین و اولین انتخابات دو دوره ای مجلس در تفت از اول انقلاب تاکنون دانست.

 در این دوره شهرستان تفت با شهرستان های بافق، مهریز و  ابرکوه در یک حوزه انتخابیه قرار داشته است  که در دوره اول از مجموع 94هزار و 791 آراء ماخوذه، «سید محمد تقتی محصل همدانی» با کسب مجموع 29هزار و 334 رای و «سید محمد کاظم مرتضوی» با کسب مجموع 23هزار و 723رای به مرحله دوم انتخابات راه می یابد که در مرحله دوم ، «سید محمد تقتی محصل همدانی» با مجموع 36هزار و 509 رای تنها با اختلاف 75 رای با رقیب خود، به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب می شود.

این دوره از انتخابات با 131 شعبه رای و ثبت نام 13 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1378

ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 29 بهمن ماه سال 1378 برگزار شده است.

این دوره را می توان آغاز اوفول شهرستان تفت دانست چراکه تفت با شهرستانی همچون میبد که جمعیت تقریبا دوبرابر خود دارد در یک حوزه انتخابیه قرار گرفت؛ در این دوره از مجموع 64هزار و 917 آراء ماخوذه، «سراج الدین وحیدی» با کسب مجموع 21هزار و 71 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 103 شعبه رای و ثبت نام 18 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1382

هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 1 اسفند ماه سال 1382 برگزار شده است.

شهرستان تفت در این دوره با شهرستان میبد در یک حوزه انتخابیه قرار دارد  که از مجموع 46هزار و 784 آراء ماخوذه، «سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی» با کسب مجموع 24هزار و 304 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 107 شعبه رای و ثبت نام 23 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1386

هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در 24 اسفند ماه سال 1386 برگزار شده است.

شهرستان تفت در این دوره با شهرستان میبد در یک حوزه انتخابیه قرار دارد که از مجموع 46هزار و 823 آراء ماخوذه، «سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی» با کسب مجموع 10هزار و 188 رای به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

این دوره از انتخابات با 117 شعبه رای و ثبت نام 15 داوطلب برگزار شد.

 

سال 1390

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان تفت در اسفند ماه سال 1390 برگزار شده است.

شهرستان تفت در این دوره با شهرستان میبد در یک حوزه انتخابیه قرار دارد  که «سید جلال یحیی زاده فیروزآبادی» توانسته با کسب حداکثر آرا به عنوان نماینده این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شود.

اطلاعات دقیق تری از این دوره انتخابات در دسترس نیست.

انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.