محتوا محتوا

باغشهر تفت در آستانه نابودی؟!


با اجرای طرح فاضلاب شهر تفت، امکان بازگشت قسمت بزرگی از آب هایی که به واسطه چاه ها در چرخه زیرزمینی برای کشاورزی تفت استفاده می شود، وجود نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، هدف از اجرای طرح فاضلاب شهری در اکثر نقاط کشور شامل حفاظت از محیط زیست، ارتقای سطح بهداشت عمومی، جلوگیری از الودگی منابع اب زیرمینی (بدلیل بالا بودن سطح اب زیرزمینی)، توسعه فضای سبز، تلطیف هوای شهر و... می شود.

 با اینکه همگی میدانیم بخاطر خشکسالی به مرور قنوات در تفت خشک و بایر شده و آب های زیرزمینی در تفت با وجود کم بودن بارندگی به کمترین میزان خود در چند سال اخیر رسیده است، در شهری کویری چون تفت که اهمیت آب های زیرزمینی و از دست رفتن آن مصادف خواهد بود با مرگ جامعه و تمدن شهر تفت، اجرای طرح هایی چون فاضلاب شهری باید با دقت و در نظر گرفتن محدودیت هایی انجام شوئ

 روشن است تغذیه آب های زیرزمینی تفت از طریق چاه های جذبی است اما با اجرای طرح فاضلاب شهر تفت، امکان بازگشت قسمت بزرگی از آب هایی که به واسطه چاه ها در چرخه زیرزمینی برای کشاورزی در باغشهر استان یعنی تفت استفاده می شود وجود نخواهد داشت در نتیجه سطح آب های زیرزمینی با سرعت بیشتری پایین می رود و با خالی شدن سفره اب زیر مینی شاهد نشست زمین و ایجاد شکاف در زمین خواهیم بود.

به جرٸت میتوان گفت از تبعات مهم فاضلاب شهری کلسیون بیماری ها میتواند باشد که بخاطر تبخیر آب و خشکیدگی فاضلاب در لوله ها باعث انتقلال بو، تعفن، تکثیر انواع و اقسام  حشرات موذی و... می شود همانگونه که اکنون بوی نامطبوع فاضلاب در بسیاری از محلات تفت وجود دارد.

 زایل شدن ظرفیت اکوتوریستی منطقه، دگرگونی در ساخت اجتماعی جمعیت، تغییر نوع کشت، الودگی محصولات کشاورزی، نابودی باغات و ... از دیگر تهدید های قطعی اجرای طرح فاضلاب تفت با این کیفیت خواهد بود؟

با این اوصاف باید این سئوالات را مطرح کرد که آیا پروژه بزرگی چون فاضلاب شهری در تفت مورد بررسی های همه جانبه و اراٸه طرح جامع زیست محیطی و... بوده است؟مردم تفت از این طرح چگونه سود میبرند؟ آیا این پروژه کمکی برای تامین زیرساخت های اجتماعی یا وسیله ای برای نابودی شهر تفت؟ارزیابی های آثار زیست محیطی این طرح در بقا و نابودی شهرتفت چیست؟آاثار مطالعات اجتماعی این طرح شامل تعیین هزینه و فایده اجتماعی طرح چیست؟

انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 4.666666666666667 stars out of 5.