محتوا محتوا

عمو کتابی تفت را بشناسید؛


«عمو کتابی» پیرمرد علاقمند هر روز کتابها را از کانون مساجد محل تحویل گرفته وبا انتقال به درخانه روستائیان به امانت گذاشته وروز بعد تحویل می گیرد.

به گزارش صبح تفت، پیرمرد شصت ساله ای بنام «اکبر زارع» مشهور به «عمو کتابی» چند سالی است در روستای رشکوئیه تفت به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک می کند.

این پیرمرد علاقمند هر روز کتابها را از کانون مساجد محل تحویل گرفته وبا انتقال به درخانه روستائیان  به امانت گذاشته وروز بعد تحویل می گیرد.

فعالیت این پیرمرد روستایی  باعث شده تمامی اهالی روستا از این طریق کتابخوان شوند.

عمو کتابی، هدف از این اقدام فرهنگی را عشق وعلاقه به کتاب وترویج فرهنگ  کتابخوانی بین روستائیان اعلام کرد .

 Loading the player...

رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 3.0 stars out of 5.