محتوا محتوا

گزارش/


سستی و تاخیر در تجهیز بیمارستان شهر نیر و همچنین عدم تخصیص نیروی انسانیِ قابل قبول از جانب شبکه بهداشت تفت و بعد از آن دانشگاه علوم پزشکی یزد بیش از آنکه مبحثی تخصصی باشد مبحثی سیاسی است.

به گزارش صبح تفت، هرچند در اسفند ماه 95 دستور تجهیز بیمارستانِ تازه ساختِ شهر نیر توسط وزیر بهداشت و مستقیما با دستور وی به سمت عملی شدن پیش رفت اما ساده لوحی است اگر فکر کنیم این فرایند تجهیز با سرعت چند روزه یا چند ماهه انجام شود ولی بدیهی است  با دستور مستقیم وزیر ، تجهیز بیمارستانِ نیر قطعا و نهایتا انجام خواهد گرفت...

گاه موانع درون استانی در پیشبرد اهداف عمرانی و سازندگی ، دستور مستقیم و حتی پیگیری مسئولین عالی رتبه را نیز نفی و نقض می کنند مشابه این امر را ما در دستور ریاست جمهور سابق مبنی بر ارتقاء جایگاه سیاسی بخش نیر تجربه کردیم.

مهم تر از تجهیز بیمارستان نیر که انشاا... نهایتا با کمیت و کیفیت قابل قبول در اختیار سیستم درمان نیر قرار خواهد گرفت  تامین نیروی انسانی این بیمارستان است شک نکنید این بیمارستان در تامین نیروی متخصص و انسانی خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد بود.

این سناریویی پیچیده اما بسیار روان و قابل فهم است که خیّرِ محترمی با صرف هزینه ای سنگین ساختمان مناسبی را برای درمان منطقه تدارک دیده است و با پیگیری و اصرار ، خود مسئله ی تجهیز این بیمارستان را نیز مرتفع ساخته است اما دقیقا در آخرین مرحله که باید متخصصان و نیروی انسانی کافی در این مرکز درمانی مشغول به خدمت رسانی باشند تا خدمات و زحمات به بار بنشیند ، نیروی انسانی این مرکز تامین نگشته یا با نواقصی همراه خواهد بود.

 اینجاست که خیّر محترم کار خود را بیهوده می پندارد و از کرده ی خود پشیمان می شود متعاقبا این نامیدی به دیگر سرمایه گذاران و خیّرین نیز سرایت خواهد کرد و تنها بازوی یاری دهنده و ناجی منطقه نیز از کار خواهد افتاد.

سستی و تاخیر در تجهیز بیمارستان نیر و همچنین عدم تخصیص نیروی انسانیِ قابل قبول از جانب شبکه بهداشت تفت و بعد از آن دانشگاه علوم پزشکی یزد بیش از آنکه مبحثی تخصصی باشد مبحثی سیاسی است سیاستی که بدون پشتوانه ی ادب و فرهنگ دامان شهرستان تفت را گرفته و این شهرستان را هم در جایگاه اجتماعی و هم در جایگاه سیاسی با مشکلاتی روبرو ساخته است.

سناریوی ناامید کردنِ خیّرین و سرمایه گذاران در منطقه ی نیر روندی است که با توجه به اختلافات نابخردانه ی بین منطقه ای توسط برخی از مهره ها و نخبگان مناطق مختلف اجرا می شود که مردم شریف منطقه ی نیر باید با بینش و تیزهوشی تمام قد در کنار خیرین خود باشند و از آنها حمایت کنند...

دانشگاه علوم پزشکی یزد و شبکه بهداشت تفت که از پسِ تامین نیروی انسانی درمانگاه نیر بر نمی آید چگونه نیروی انسانی بیمارستان را تامین خواهد کرد؟! تامین نیروی انسانی از جانب استان و شهرستان کار دشواری نیست. حیف که پای سیاست در میان است.

انتهای پیام/م*
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.