محتوا محتوابه نظر می رسد 5 عضو شورای شهر تفت باید ردای خدمت به مردم شریف تفت را از تن درآورده و با استعفای خود، فرصت خدمت را به کسانی بدهند که به حق دلبند تفت و آبادانی این شهر هستند و بازیچه دست سیاسی کاران نخواهند شد.

صبح تفت؛

پلان اول: انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی در سال ۹۶ با حواشی زیادی پایان می‌پذیرد پس از پایان شمارش آرا ۵ نفر به عنوان شورای شهر تفت انتخاب می‌شوند که سوابق آن ها امیدهایی را برای رونق مسیر توسعه و پیشرفت شهرستان تفت زنده می کند.

پلان دوم: شورای شهر تفت در کمترین زمان به عنوان اولین شورای جدید در سطح استان، گزینه‌ای را که ادعا دارد بسیار توانمند و کاری است به عنوان شهردار تفت به استانداری پیشنهاد می‌کند؛ گزینه مورد نظر پس از چند ماه کش وقوس با کج دهنی به مردم تفت از پذیرش سمت شهرداری تفت انصراف دهد.

پلان سوم: علی رغم توصیه های مختلف خواص مردم تفت برای انتخاب گزینه‌ بومی برای شهرداری پ، شورای شهر تفت از هول حلیم داخل دیگ می افتد و در ضرب الاجل یک هفته ای شخصی را که اصالتاً میبدی و دارای مدرک لیسانس اقتصاد است با ادعای واهی نظیر اینکه این گزینه نفوذ و برش خوبی در مجموعه سیاسی استان را دارد به عنوان شهردارتفت انتخاب می‌کند

پلان چهارم: معارفه شهردار برگزار می شود شهردار جدید تفت در سخنان مهیجانه از ضرورت کنار هم بودن مردم و شهرداری تفت و همچنین فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران می گوید.

پلان پنجم: با استقرار کامل استاندار یزد و اشرافیت کامل وی بر اوضاع، نوبت یه تقسیم پست ها و مسئولیت ها می رسد، کمتر از شش ماه از آغاز بکار شهردار جوان تفت می گذرد و شهردار تفت سودای پستی که آرزوی دیرینه آن را داشته در سر می پروراند.

پلان ششم: با رسانه ای شدن موضوع ،شهردار تفت موضوع پذیرش سمت در میراث فرهنگی را قویاً تکذیب می کند.

پلان هفتم: با حکم رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور شهرداری به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی معرفی می‌شود .

پلان هشتم: شهردار تفت دوباره از ماندن بر مسئولیت شهرداری تفت می‌گوید

 

و به همین راحتی شورای شهر بازیچه دست سیاسی کاران می‌شود و نزدیک یکسال از وقت مردم تفت را تلف می کند؛ حال نیز با زمزمه های ماندن شهردار میبدی در تفت و اداره همزمان دو مجموعه شهرداری و میراث فرهنگی یزد، سناریوی دیگری برای بازی دادن شورای شهر تفت نوشته می‌شود.

به نظر می رسد 5 عضو شورای شهر تفت باید ردای خدمت به مردم شریف تفت را از تن درآورده و با استعفای خود، فرصت خدمت را به کسانی بدهند که به حق دلبند تفت و آبادانی این شهر هستند و بازیچه دست سیاسی کاران نخواهند شد.

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.