محتوا محتوا

به دستور شهردار تفت؛


شهردار تفت با هدف بازنگری در وضعیت ظاهری شهر تفت و رفع مزاحمت های بصری شهر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری تفت را تشکیل داد.

به گزارش خبرنگار صبح تفت، کمیته «سیما و منظر شهری» شهرداری تفت به منظور بازنگری در سیما و منظر شهری با رویکرد رفع مزاحمت های بصری شهر به دستور شهردار تفت تشکیل شد.

از وظایف این کمیته می توان به تهیه ضوابط و مقررات سیما و منظر شهری در موضوعات مختلف از قبیل ساماندهی تابلوهای اصناف، تابلوهای تبلیغاتی، تابلوهای هدایت مسیر، جداره های شهری، نقاشی ها، نمای ساختمان ها نام برد

 این کمیته به ریاست شهردار، دبیری روابط عمومی و عضویت رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تفت و تعدادی از کارشناسان شهرداری تشکیل و بنا به ضرورت از کارشناسان خبره شهرستان و استان استفاده خواهد شد

 با تشکیل کمیته سیما و منظر شهری به زودی مزاحمت های بصری رفع و ایجاد هماهنگی بین بافت شهری طی چند مرحله میان مدت اجرایی خواهد شد.

گفتنی است اولین نشست این کمیته به ریاست شهردار تفت و با حضور رئیس میراث فرهنگی و کارشناسان شهرداری با موضوع تدوین دستور کار این کمیته برگزاری شد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.