محتوا محتوافصل چیدن میوه انار در شهر تفت از اواخر مهر ماه آغاز و تا اواسط آبان ماه ادامه دارد.

صبح تفت
انار، میوه بهشتی
سر به سجده شکر ساییده
ساده و تکلف
بی غرور و تکبر
شاد و سرزنده و خندان
عطر پاییز


رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 3.6666666666666665 stars out of 5.