محتوا محتوابارش چند روز گذشته برف در روستای های شهرستان تفت باعث خوشحالی مردم شده است.


رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 4.333333333333333 stars out of 5.