محتوا محتوابارش چند روز گذشته برف در روستای های شهرستان تفت باعث خوشحالی مردم شده است.


رای شما
میانگین (3 آرا)
The average rating is 4.333333333333333 stars out of 5.


اخبار شهرستان اخبار شهرستان