محتوا محتوابافت تاریخی یزد با همه ضعف ها و قوت ها امروز بر بام توجه جهانی، هم ردیف رم و ونیز و استامبول ثبت شد.

 صبح تفت، تاریخی یزد با همه ضعف ها و قوت ها امروز بر بام توجه جهانی، هم ردیف رم و ونیز و استامبول ثبت شد.
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 1.0 stars out of 5.